Consumed.nl

Over Consumed.nl

ConsuMed is een van de grootste op consumenten gerichte gezondheidswebsite van Nederland. Via 8 duidelijk herkenbare ingangen kan de bezoeker informatie opvragen over aandoeningen, geneesmiddelen (zowel geneesmiddelen op recept als die vrij verkrijgbaar zijn), medische links, wist-u-datjes over de gezondheid en zelftests. ConsuMed bevat betrouwbare informatie over de werking en de bijwerking van alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen en over een breed scala van aandoeningen en medische termen.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Mannen & Vrouwen
Leeftijd 25 – 50 jaar
Pageviews 1.500.000
Unique bereik 450.097
website: Consumed.nl
mmConsumed.nl