Dokter.nl

Over Dokter.nl

Dokter.nl is de dokter op het internet. Met actuele ontwikkelingen in de zorg, een goed geïnformeerd medisch forum en een betrouwbare medische zoekmachine, biedt dokter.nl antwoord op alle medische vragen. Als intermediair tussen cliënt en producent in de zorg beantwoordt het dokter.nl e-Consult aan de behoefte van de moderne zorgconsument aan betrouwbare en persoonlijke e-consultatie van een arts. Dagelijks zijn duizenden bezoekers in de dokter.nl community actief op zoek naar medische informatie. dokter.nl, uw gezondheid op het internet, investeert in innovatieve patiënt-empowerment tools.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersbereik en profiel

Geslacht Mannen & Vrouwen
Leeftijd 25 – 50 jaar
Pageviews 1.700.000
Unique bereik 1.100.000
website Dokter.nl
mmDokter.nl