Gezondtotaal.nl

Over Gezondtotaal.nl

Jij bepaalt zelf wat voor jou gezond is. Voor je lichaam, je geest, je relatie, je omgeving. GezondTotaal is eerlijk, direct en recht voor z’n raap. Een interactief platform voor vrouwen met informatie en discussies over gezondheid, lichaam, gezin, seks, voeding en meer. We zaaien geen twijfel, maar oogsten ideeën, om te delen en te bespreken. Geen onderwerp is te gek. GezondTotaal wil het gat vullen tussen de talloze sites over gezondheid en de vele forums waar vrouwen ervaringen delen. We slaan een brug tussen kwalitatieve informatie enerzijds en interactie met gelijkgestemden anderzijds. ‘Gezond, op mijn manier.‘

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Vrouwen
Leeftijd 35 – 55 jaar
Pageviews 25.000
Unique bereik 10.000
website: Gezondtotaal.nl
mmGezondtotaal.nl