Hartaanval.nl

Over Hartaanval.nl

Hartaanval.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt zo uitvoerig mogelijk te informeren over hartaanvallen. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Naast de patiënt, zal Hartaanval.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van cardiologie zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Vrouwen
Leeftijd 15 – 75 jaar
Pageviews 5.769
Unique bereik 2.933
website: hartaanval.nl
mmHartaanval.nl