Levenmetmigraine.nl

Over Levenmetmigraine.nl

Levenmetmigraine.nl heeft als belangrijkste doelstelling de patiënt zo uitvoerig mogelijk te informeren over migraine. Daarnaast zijn de doelstellingen: het lijden aan migraine tot een minimum beperken en opkomen voor de belangen van de patiënt met migraine. Dit alles op een objectieve en medisch-wetenschappelijk verantwoorde wijze.
Naast de patiënt, zal Levenmetmigraine.nl tevens alle huisartsen, artsen en iedereen die beroepsmatig actief is op het gebied van migraine zoveel mogelijk informeren over de nieuwste inzichten m.b.t. oorzaken, behandeling en begeleiding van deze patiënten.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Vrouwen
Leeftijd 15 – 75 jaar
Pageviews 9.206
Unique bereik 3.218
website: Levenmetmigraine.nl
mmLevenmetmigraine.nl