Medischforum.nl

Over Medischforum.nl

Het Medischforum is het grootste medisch discussie forum van Nederland. Het MedischForum is opgericht om mensen met medische vragen te helpen. Een internet forum zoals deze is ideaal om anoniem en laagdrempelig om informatie te vragen aan andere mensen. Ook kun je hier in contact komen met mensen die met hetzelfde probeem zitten en elkaar van tips voorzien en helpen met problemen Het team van Medischforum modereert actief op het forum en zorgt ervoor dat discussies niet uit de hand lopen en de forumregels worden gerespecteerd. Ook wordt door het team van artsen de informatie op het forum gecontroleerd. Hiermee levert Medischforum een kwalitatief platform voor lotgenotencontact en een schat aan medische informatie en ervaringen.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Mannen & Vrouwen
Leeftijd 20 – 49 jaar
Pageviews 1.400.000
Unique bereik 750.000
website Medischforum.nl
mmMedischforum.nl