Prorun.nl

Over Prorun.nl

ProRun heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot het grootste informatieve hardloopplatform van Nederland. Het redactieteam publiceert dagelijks 2 tot 3 artikelen over diverse hardlooponderwerpen. Daarnaast houdt de nieuwsredactie de lopers op de hoogte van de relevante nieuwsberichten in de nationale en internationale loopwereld. Tevens heeft ProRun in social media een levendige community. De ProRun-bezoeker is de serieuze hardloper die al jaren zijn sport beoefend. Het is de man of vrouw die 2 tot 4 x per week de hardloopschoenen aantrekt en zijn kilometers op het asfalt of de bospaden maakt. Ook nemen zij meer dan regelmatig deel aan de diverse loopevenementen die in Nederland georganiseerd worden.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Mannen & Vrouwen
Leeftijd 25 – 50 jaar
Pageviews 336.000
Unique bereik 183.000
Medistart ProRun.nl
mmProrun.nl