Zusenzorg.nl

Over Zusenzorg.nl

Zus en Zorg is een onafhankelijk online zorgportaal voor vrouwen van alle leeftijden met medische zorgvragen; het brengt vrouwen én zorgaanbieders bij elkaar om informatie over gezondheid en zorg op laagdrempelige wijze met elkaar te delen. Vrouwen kunnen gericht zoeken op klacht of aandoening en kunnen direct contact leggen met individuele zorgverleners en zorginstellingen. Doel is om vrouwen de regie te geven over hun eigen gezondheid, zelf keuzes te maken voor de zorg die het beste bij hen past. De deskundigheid van zorgverleners en duidelijke informatie over zorgproducten helpen hierbij.

Voor advertentie tarieven, bekijk onze tariefkaart

Bezoekersprofiel en bereik

Geslacht Vrouwen
Leeftijd 15 – 75 jaar
Pageviews 75.000
Unique bereik 24.200
website: Zusenzorg.nl
mmZusenzorg.nl